flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Додаток 1

до Положення про доступ до публічної інформації у П'ятому апеляційному адміністративному суді, затвердженого наказом П'ятого апеляційного адміністративного суду від 25 жовтня 2018 р. №19 зп/с


 

ПОРЯДОК

взаємодії П'ятого апеляційного адміністративного суду з представниками засобів масової інформації

 1. Взаємодія П'ятого апеляційного адміністративного суду (далі – суд) з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та цього Положення.
 2. Інформаційну політику П'ятого апеляційного адміністративного суду визначає голова суду, а у разі його відсутності заступник голови суду.
 3. Організація роботи із взаємодії суду зі ЗМІ здійснюється прес-секретарем або іншим працівником суду, на якого покладено обов’язки прес - секретаря відповідно до чинного законодавства.
 4. Відвідування судових засідань суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ – за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 5. Представники ЗМІ, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні відео- та аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства України.
 6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, повинні дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, виконувати вказівки головуючого судді та судового розпорядника, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.
 7. Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи суду (окрім судових засідань) здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання прес-службою суду відповідних списків.
 8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють і в часових межах, визначених у прес-анонсі.
 9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме суд (збори суддів суду, прес-конференції, міжнародні зустрічі тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційній веб-сторінці суду прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.
 10. У разі, якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбувається захід, прес-служба суду з поясненням цієї причини може припинити акредитацію.
 11. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Порядку організації пропускного режиму в суді, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку заходу), маючи при собі редакційне посвідчення.
 12. Організаційне сприяння виконанню представникам ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається здійснює прес-служба суду, або представник суду, на якого покладено обов’язки прес-секретаря.
 13. Висвітлення діяльності суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання прес-службою суду повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.
 14. Відповіді на запити на інформацію ЗМІ залежно від її характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) можуть надаватися прес-службою суду, або представником суду, на якого покладено обов’язки прес-секретаря в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.
 15. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності суду готують у межах своєї компетенції прес-секретар, представник суду, на якого покладено обов’язки прес-секретаря, за необхідності, керівники інших структурних підрозділів апарату суду за підписом голови суду або його заступників, керівника апарату або його заступників.
 16. Інформаційні запити, що потребують (враховуючи специфіку діяльності ЗМІ) оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.